OPLEVERSYSTEEM

 

Uw proces zorgeloos gemanaged

Opleversysteem is ontwikkeld om u het (tussentijds) opleveren van uw project, zo gemakkelijk mogelijk te maken. Met minimale handelingen brengt u een project digitaal in kaart. Uw ketenpartners worden gelijktijdig en zonder extra handelingen geinformeerd over openstaande (oplever)punten en eventuele schades. De projectgegevens zijn gewaarborgd. Opleversysteem ondersteunt u bij het helder communiceren met ketenpartners, het legt de gegevensstroom vast en helpt daarmee de faalkosten aanzienlijk te reduceren. 

Het proces van opleveren

Er is slechts één oplevering. Voorafgaand aan deze oplevering wordt door de partners een vooropname gedaan. Tijdens een vooropname wordt geconstateerd in hoeverre het werk nog niet volgens het bestek en de tekeningen is uitgevoerd. In de tijd die rest tot aan de oplevering heeft iedereen de tijd het werk alsnog volledig aan het bestek en de tekeningen te laten voldoen.
Bij de oplevering wordt opnieuw een opname gedaan om de gebreken die het werk dan nog vertoont opnieuw vast te stellen. De lijst uit deze opname is de opleverlijst. Dit proces van vooropnames en opname gebeurt veelal met papieren opleverlijsten. Dit zorgt voor een enorme papieren administratie waardoor men vaak het overzicht verliest en het onmogelijk is om vroegtijdig op kwaliteit te sturen.

Voor dit hele proces van vooropnames en opname heeft iT-Ti Opleversysteem ontwikkeld. Het systeem bestaat uit een online-omgeving en een App. Met een minimum aan handelingen doorloopt u het proces naar oplevering, u bent af van die papieren administratie en u heeft de regie weer in handen en kunt werken naar een (vroeg)tijdige oplevering.

Hoe werkt het?
Na aanmelding krijgt u toegang tot de App en de online omgeving van Opleversysteem. Hier laadt u de bouwtekening/plattegrond van uw project in. Met uw mobiele apparaat loopt u vervolgens door het op te leveren (deel)project en legt u de geconstateerde gebreken vast op beeld en waar gewenst voegt u hier opmerkingen aan toe. Zodra u in de buurt bent van een Wi-fi drukt u op ‘uploaden’ en uw gegevens zijn verwerkt. De mails met gebreken worden automatisch verstuurt naar verantwoordelijke partij. Alle gebreken zijn op de bouwtekening/plattegrond gemarkeerd en daarmee is het voor iedereen altijd helder waar dit punt zich bevindt.

Deze verantwoordelijke partij ontvangt een verzamelmail van het op te lossen gebrek met een verzoek dit voor de (door u) bepaalde datum op te lossen. Zodra het gebrek is opgelost meldt de uitvoerende partij via de link het punt gereed en ontvangt u daarvan een bericht. U kunt opnieuw een controle uitvoeren. Is het gebrek niet opgelost dan neemt  u opnieuw een foto en het proces herhaalt zich.